Tháng 04, 2018
Thứ năm
Thứ Ba, ngày 17/04/2018 17:35 PM (GMT+7)

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước

Gặp phải những con người "lầy lội" thế này thì cũng phải bó tay chứ ai mã đỡ cho nổi đây.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 1

Đi dạo nhưng vẫn không quên việc nhà.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 2

Ủ uôi, nhìn gì mà ghê thế hả ông anh?

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 3

Để tôi uống hộ cho, để không thế phí lắm.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 4

Che kiểu này còn sợ gì trời mưa hay nắng.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 5

Anh lại vừa bị bồ đá nữa rồi chú ạ.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 6

Thế cuối cùng ai đưa ai đi siêu thị đây.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 7

Cười tươi lên tôi chụp cho kiểu ảnh nào.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 8

Ô hay, hôm nay để đâu mà anh tìm mãi không thấy.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 9

Khi bạn nghĩ ra một trò chơi mới cho lũ bạn thân.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 10

Phải tranh thủ cơ hội tổ chức ngay cuộc thi bơi.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 11

Tập trung nhìn đường đi kìa ông anh.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 12

May mà đây không phải là xe thật đó nha.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 13

Cả ngày rồi mà không có con "cá" nào cắn câu.

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 14

Khi bạn cố tỏ ra mình thật "phong cách".

Có những khoảnh khắc hài hước không thể biết trước - 15

Không rõ đây là hổ hay sư tử nhỉ?
Theo Chém Gió (Dân Việt)