Tháng 04, 2018
Thứ bảy
Thứ Hai, ngày 16/04/2018 16:50 PM (GMT+7)

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ

Nhiều khi, những câu nói rất bình thường của cha mẹ lại vô tình khiến trẻ bị tổn thương bởi chúng sẽ tiếp nhận thông tin và suy nghĩ theo hướng khác. Các bậc phụ huynh nên học cách trao đổi khéo léo với con để định hướng trẻ phát triển tích cực.

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 1

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 2

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 3

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 4

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 5

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 6

Những câu nói cha mẹ vô tình làm tổn thương con trẻ - 7

Theo Trúc Anh (Theo Brightside) (Dân Việt)